Phúc Long

Chi tiết - Phúc Long

Phúc Long

 • Tên dự án

  Phúc Long

 • Diện tích

  300 m²

 • Dịch vụ

  Tư vấn thiết kế

 • Địa điểm

  Hồ Chí Minh

 • Ngày hoàn thành

  10/10/2020

Chi tiết dự án

 • Dự Án: Phúc Long Coffee
 • Lĩnh vực: Thiết kế – Thi công
 • Diện tích: 300 m2
 • Địa điểm: Hồ Chí Minh