Hava Showroom

Chi tiết - Hava Showroom

Hava Showroom

Trang chủ|Dự án|Hava Showroom
Hướng tới không gian làm việc mở, hiện đại, linh hoạt về công năng sử dụng, kích thích nhân viên làm việc sáng tạo, năng động, thoải mái.
 • Tên dự án

  Hava Showroom

 • Diện tích

  700 m²

 • Dịch vụ

  Tư vấn thiết kế

 • Địa điểm

  Hồ Chí Minh

 • Ngày hoàn thành

  30/12/2018

Chi tiết dự án

 • Dự Án: Hava Showroom
 • Lĩnh vực: Thiết kế
 • Diện tích: 700 m2
 • Địa điểm: Hồ Chí Minh