Hanoi Hotel

Chi tiết - Hanoi Hotel

Hanoi Hotel

Trang chủ|Dự án|Hanoi Hotel
Hướng tới không gian làm việc mở, hiện đại, linh hoạt về công năng sử dụng, kích thích nhân viên làm việc sáng tạo, năng động, thoải mái.
 • Tên dự án

  Hanoi Hotel

 • Diện tích

  700 m²

 • Dịch vụ

  Tư vấn thiết kế

 • Địa điểm

  Hà Nội

 • Ngày hoàn thành

  30/12/2019

Chi tiết dự án

 • Dự Án: Hanoi Hotel
 • Lĩnh vực: Thiết kế
 • Diện tích: 700 m2
 • Địa điểm: Hà Nội