Radisson Hotel

Chi tiết - Radisson Hotel

Radisson Hotel

Trang chủ|Dự án|Radisson Hotel
Hướng tới không gian làm việc mở, hiện đại, linh hoạt về công năng sử dụng, kích thích nhân viên làm việc sáng tạo, năng động, thoải mái.
 • Tên dự án

  Radisson Hotel

 • Diện tích

  1500 m²

 • Dịch vụ

  Tư vấn thiết kế

 • Địa điểm

  Quảng Bình

 • Ngày hoàn thành

  03/12/2019

Chi tiết dự án

 • Dự Án: Radisson Hotel
 • Lĩnh vực: Thiết kế
 • Diện tích: 1500 m2
 • Địa điểm: Quảng Bình